Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/DB.php on line 470

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/DB.php on line 547

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/DB.php on line 1124

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/PEAR.php on line 563

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/PEAR.php on line 566

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/HTML/QuickForm.php on line 566

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/HTML/QuickForm.php on line 1661

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/HTML/QuickForm.php on line 1818
 A horvát-szlavóniai Kanizsayak - kanizsay.hu

Kanizsay.hu » A horvát-szlavóniai Kanizsayak

A horvát-szlavóniai Kanizsayak

A horvát-szlavóniai KanizsayakVan egy címer a Siebmacher Wappenbuchban, melyet nem tudok hova tenni. Egyedül a 17. századi miskolci familiának nincs meg a címere, de ez szinte biztosan nem az ővék. Nagy Iván ezt a címert a heteiek címerének véli, de ez sem igaz. Szerepel a címer a Wappenbuch magyarországi és horvát-szlavón fejezetében is. Az előbbinél semmit, az utóbbinál annyit lehet megtudni, hogy a Varasd megyében 1740-ben szolga-bíróskodó Kanizsay Farkas címere. A haránt kettéosztott pajzs jobb alsó felén ráadásul az Osl nembéli Kanizsayak címerképe, a sasláb (szárny) található. Az ő nemesség adományozásuk eredete talán még a középkorba nyúlik vissza (ezért az időrendi sorrendet tekintve kakukktojás), de mindenképpen legalább 16. századi. Horvátországban az ottani országgyűlés a Sabor hirdette ki a nemesség-adományozásokat, egyszer talán kezembe akad egy dokumentum erről a kihirdetésről is. Nagy valószínűséggel ebbe a családba tartozik Kanisay Miklós, aki 1654-ben Kiskomár várában lovaskapitány volt (ebben az időben nem élt Miklós a többi Kanizsay családban). A feleségét Szalay Annának hívták, aki 1662-ben már özvegyként ír Kiskomárból a Kamarának bizonyos szlavóniai harmincadok ügyében.

Pálffy Géza egy a szlavóniai Budor családról szóló tanulmányában pedig megemlíti, hogy Budor Izabellát Kanizsay Mihály vette nőül 1620 körül. Ez a Mihály még 1641-ben biztosan élt, egy másik forrás is említi. 1608-09-ben pedig Benedek, mint Korpona várának alkapitánya szerepel egy Benda tanulmányban. A kiskomári várban pedig egy Ferenc, mint végbeli vitéz ír levelet többedmagával Batthyány Ádámnak, 1620 körül. Családtag lehet az a Kanizsay Márton is, aki Körös-Belovár megye küldötteként vett részt 1818-ban Somogy megye tisztújító gyűlésén. Ide tartozhatnak a Nagyszombati Egyetem 17. századi anyakönyvében (matricula) szereplő Kanizsayak is. 1649-ből György, 1650-ből Gáspár, 1671-ből János, 1681-ből Imre, valamint 1688-ból András. Bár ő már lehet az én ős nagybátyám is. Horvátországban a mai napig élnek Kanizsay nevűek (ott Kanižaj-nak írják), illetve onnan Ausztráliába is elszármazott egyikük, aki az Interneten kutatott is eredete után, de mire írtam volna a megjelölt címre, már elérhetetlen volt. Sajnos Jókai írásait nem mindig lehet történelmi tényként kezelni, de Az utolsó budai basa című elbeszélésében leírja, hogy Petneházy Dávid kuruc kapitány egy Kanizsay János nevű Kassára menekült délvidéki birtokos nemes Borbála nevű leányának kegyeiért küzdött. A fentiek szerint mindenesetre tény, hogy ezidőtájt volt délvidéki birtokos Kanizsay család. Talán mégis igaz, amit Jókai leírt?

Nem tudni, melyik család tagja volt az a Pál nevű apród, akit a "részeges garázda" Andrássy György lőtt le Krasznahorkán egy 1715-ös tanúvallomás szerint, de nem tudni mikor. Kanizsay István komáromi naszádos vajda volt a 17. században. Kanizsay János 1630-ban református püspök a Dunántúlon.

Gróf ZRÍNYI ÁDÁM végrendeletében, mely Bécsben, 1686 április 5-ikén kelt, gróf Erdődy Miklós bán, gróf Erdődy Zsigmond, Joanovich Ferencz, Kanizsay János, Bedekovich Lajos és Harsdorffer Frigyes jelenlétében íródott.

Kanizsay Péter korponai várkapitány volt 1607-10 között, majd hollókői kapitány 1610-ben. A gyulai kolostor tagjai 1535-ben a következők voltak: Kanizsay Benedek gyóntató atya. Az érsekújvári vár 1586. évi zsoldjegyzékében Kanizsay Miklós szerepel. Gróf Teleki Mihály reguláris lovas-karabélyos ezredének 1708. március 19 - 21-én Csolton tartott mustrája szerint a 4. században Kanizsay János a vicehadnagy. Zólyom vármegye családtörténeti írásaiban Kanizsay Jánost említik 1659-ben, 1664-ben, 1671-ben. Kanizsay családot 1691-ben, 1694-ben.

 

Nemes Kanizsay családok a történelmi Magyarországon

Nemes Kanizsay családok a történelmi Magyarországon© 2004-2013 Kanizsay Zsolt