Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/DB.php on line 470

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/DB.php on line 547

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/DB.php on line 1124

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/PEAR.php on line 563

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/PEAR.php on line 566

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/HTML/QuickForm.php on line 566

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/HTML/QuickForm.php on line 1661

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/kanizsay/public_html/includes/HTML/QuickForm.php on line 1818
 A henészi és bodvicai Kanizsayak - kanizsay.hu

Kanizsay.hu » A henészi és bodvicai Kanizsayak

A henészi és bodvicai Kanizsayak

A Thorday félsiker után annál nagyobb lelkesedéssel fogtam a Kanizsayakkal kapcsolatos kutatásba. A családban élt a hagyomány a nemesi származásról, de ennek a Thorday ármálishoz hasonló, kézzelfogható bizonyítéka a tulajdonunkban nem létezett. Viszont az ükapám és a szépapám is szakmáját tekintve kovács volt, ami nemesi családoknál (gondoltam én) nem volt szokás. Erre azonban édesanyám Szigethy nagyanyjának felmenői cáfoltak rá, akik 1696-ban nyertek nemességet és molnárok voltak nemzedékeken keresztül. Később - mikor jobban elmélyedtem a témában már világossá vált, hogy az ármálisták legtöbbje rendelkezett valamilyen mesterséggel, mivel birtoka nem lévén valamiből élnie kellett. Mindenesetre a nemesi családok mellett a többi fellelhető Kanizsait is felkutattam. Mihály szépapám nyomán - akinek időközben a Somogy Megyei Levéltárból előkerült az 1835-ös obsitos levele is, amelynek kapcsán kiderült, hogy az én őseim sem adják alább a Petőfi kapcsolatot, mivel Mihály ugyanabban az ezredben szolgált (cs. és kir. 48. Göllner gyalogezred), mint a szabadságharc költője - eljutottam az 1739-es évszámig, amikor családunk Márton nevű őse először bukkan fel a nagyatádi plébániához tartozó Henész anyakönyvében. Nagy szerencsémre csak e plébániához tartozó falvakon belül költözött a család, így gyorsan sikerült túljutnom 260 éven az Országos Levéltár anyakönyvi mikrofilmtekercsein. Az atádi anyakönyvezés 1730-ban kezdődött, az 1720-as népesség összeírás még nem említ Kanizsai(y)t a faluban (ekkor 4 horvát és 6 magyar család élt itt), valamint Szita László Somogy megyei betelepítésekről írott könyve (és személyes megerősítése) sem szól ilyen nevű családról Henész Hódoltságot közvetlenül követő időszakánál, illetve a török előtti időkben sem éltek itt, amit egy helytörténész is megerősített. Az említett 1720-as összeírás Kanizsay vonatkozásait szerencsére megtaláltam Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára c. munkájában. Ennek nyomán kikértem a könyvben forrásként megjelölt megyei összeírások mikrofilmjeit a levéltártól és módszeresen kikerestem, hogy mely településeken éltek az említett Kanizsai vezetéknevűek, majd a megtalált települések anyakönyveit néztem végig, hogy találok-e Márton nevűt a születettek között. Nem találtam. Átnéztem Mária Terézia úrbéri rendelete kapcsán készített henészi összeírásokat is, de csak egy Conscriptio Animarumban (lelkek összeírása) találtam meg Martinus ősömet, holott biztosan ott éltek a rendelet kiadásakor Henészen. Bocskorosságuk kapcsán nem tartoztak úrbéri szolgáltatásokkal, de nemességüket nem tudták igazolni a nemesi összeírások alkalmával? Nem tudni. Mindenesetre számos példa akad rá, hogy eredetileg nemes családok lecsúsztak a társadalmi ranglétrán és nem éltek, élhettek nemesi előjogaikkal, sőt még jobbágysorba is kerültek, mint a fenti Zepetneki Tötösy család egyik ága is. Az anyakönyvek szerinti társadalmi helyzetüket tekintve a Tötösyek is colonusok voltak, mint az én őseim. Ezután láttam neki a nemesi Kanizsay családokkal kapcsolatos kutatásnak. A fent említett CD-s anyag már a birtokomban volt, ennek fogtam neki először. Az 1754-55-ös nemesi összeírás ugyan nem említ Kanizsayt Somogy megyében, de rengeteget olvastam arról, illetve saját kutatásaim is bebizonyították, hogy igencsak sok, bizonyosan nemesi származású személy maradt ki ebből a lajstromból. A Borovszky Somogyra vonatkozó kötetében viszont találtam egy a Nagyatádhoz közeli Porrog községben birtokos Kanizsay családot. Ezt az adatot a Megyei Levéltár is megerősítette azzal, hogy 1773-ban még nem, 1790-ben már nem szerepeltek az összeírásban. Mivel az eddig találtak semmi őseimmel kapcsolatos konkrétumot nem tartalmaztak, a különböző megyei levéltárakkal, illetve a ma élő Kanizsayakkal vettem fel a kapcsolatot. A fonyódi Kanizsay Gábor nem talált összefüggést az általam küldött családfa, illetve az Ő (Hetei Kanizsay) családfája között. A felsőzsolcai illetőségű Kanizsay László (Fejércsei Kanizsay) szintén kiábrándított. A nógrádi Kanizsayakról begyűjtöttem minden levéltári anyagot Balassagyarmatról, Mártonnak nem leltem nyomát. A Szabolcsi, Szatmári, Beregi, Borsodi Kanizsay családokkal kapcsolatos összes fellelhető adatot összegyűjtöttem, Márton sehol. Közben persze egyre több információm gyűlt össze a különböző Kanizsay familiákról. Ekkor érlelődött meg bennem a gondolat, hogy a kutatásom irányát az összes nemesi Kanizsay családra kiterjesszem. A saját családfámmal kapcsolatos sikertelenség persze továbbra sem hagyott nyugodni.© 2004-2013 Kanizsay Zsolt